Podporiť nás môžte darovaním 2% z dane z príjmu

Materiál, nástroje a všetko, čo by sa nám momentálne zišlo

Materiál

  • zachovalé europalety na výrobu záhradného sedenia
  • drevo ako stavebný materiál - môže byť aj použité, nie veľmi staré alebo zhnité
  • pracovné rukavice a ochranné pomôcky
  • okenné tabule na výmenu rozbitých skiel v sklenníku
  • fóliu na foliovník
  • staré tehly pre budovanie bylinkových špirál

Dobrovoľníctvo

  • môžete nám prísť tiež pomôcť aj ako dobrovoľník, stráviť u nás pekný deň a za odmenu si odniesť napríklad aj chutnú zeleninku

Ďakujeme!