Podporte nás darovaním 2% z dane z príjmu

Darovaním vašich 2% z dane z príjmu podporíte aktivity občianskeho združenia zKRT v roku 2017.

Ako darovať 2% z dane z príjmu?

Ak ste zamestnanec

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Najneskôr do 30. apríla 2017 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane - súbor na stiahnutie:

Ak ste pracovali ako dobrovoľník

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2016, máte možnosť venovať 3% z dane
- požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Ak si podávate daňové priznanie sami, napríklad ako živnostníci

Darovanie 2 % je súčasťou daňového priznania.

Dôležité termíny

do 31. marca 2017 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania

do 30. apríla 2017 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane
Súbor na stiahnutie

ÚDAJE O NÁS - PRIJÍMATEĽ 2 %

Názov: zKRT
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42369690
Sídlo organizácie:
Dr. Pantočku 25
Tovarníky
95501