Súťaž o realizáciu nástennej maľby

Súťaž sme predĺžili  do 15. septembra 2017!

OZ zKRT organizuje súťaž o realizáciu nástennej maľby v rámci projektu Oživenie toku rieky chotina v katastri obce Tovarníky. Aj tvoja maľba môže krášliť okolie rieky a obľúbené miesto pre prechádzky.

Betónová stena sa nachádza pri rieke Chotina, v obci Tovarníky. Stojí na mieste, ktorým prechádzajú obyvatelia obce počas prechádzok popri rieke. Pred betónovou stenou budú počas realizácie projektu tiež postavané vyvýšené záhony s ovocnými kríkmi, vysadené ovocné stromy, osadená lavička a informačný panel.

Podmienky súťaže

Do súťaže sa môže zapojiť úplne každý. Stačí odoslať svoj návrh maľby na info@zkrt.sk. Všetky návrhy budú zverejnené na našej stránke.
Odborná porota vyberie tri návrhy, ktoré budú realizované a získajú finančnú odmenu:

1. miesto 130 eur
2. miesto 100 eur
3. miesto 70 eur

Téma maľby: les, zvieratá žijúce v lese, človek a príroda.
Plocha, na ktorej sa každá maľba bude realizovať je 2x2 m.

Farby, štetce, spreje a všetko potrebné k realizácii zabezpečí Občianske združenie zKRT.

Svoje návrhy môžte posielať do 15. septembra 2017.

Akékoľvek otázky smerujte na info@zkrt.sk, alebo kontaktujte: Martin Matiáš 0907 578 674.

Tešíme sa na vaše návrhy!

Tento projekt sa uskutoční vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft a.s. v rámci programu Zelené oázy a vďaka finančnej podpore Raiffeisen BANKv rámci projektu Gesto pre mesto.