Pestrá záhrada na ZŠ Zlatníky

V spolupráci so základnou školou v Zlatníkoch sme sa rozhodli pomôcť a omladiť malý ovocný sad  školy. V rámci akcie „Úprava školského dvora – Pestrá záhrada“ sme spolu so žiakmi základnej školy vysadili niekoľko nových ovocných  stromčekov a kríkov v sade a v areáli  školy.  

Po konzultácii s pani riaditeľkou sme nakúpili rôzne druhy ovocných stromov - jablone, hrušky, slivky, ale aj liesky, aróniu, či jarabinu oskorušovú.
Nabalili sme pracovné rukavice, rýle, hnoj, ochranné pletivo, kvapkovú závlahu a niekoľko našich členov a vybrali sme sa stráviť príjemné slnečné dopoludnie do Zlatník.

Každá trieda si vybrala svoj stromček, žiaci pomáhali kopať jamy, polievať, sadiť, aj vyrábať kvapkovú závlahu. Zúčastnili sa všetci – od malých prváčikov, až po veľkých deviatakov.
Niektorí dokonca tomu svojmu vymysleli meno, zaspievali mu, či zatancovali a zložili sľub, že sa oň budú vzorne starať.
My veríme, že pri toľkej starostlivosti sa žiakom a ich triednym učiteľom stromčeky odvďačia bohatou úrodou.