Na strednej odbornej škole techniky a služieb

Spoluprácu so školami vždy radi vítame. Spolu so žiakmi Strednej odbornej školy techniky a služieb v Topoľčanoch sme vytvorili paletové sedenie v areáli školy. Na projekte sme sa zúčastnili ako odborný dozor. Žiakom sa sedenie naozaj podarilo. Tak nech vám dlho a dobre slúži!