Mladé morky

Tešíme sa, po prvýkrát si naša morka sama vysedela mláďatá. Po tom, ako sa nám stratila, o pár týždňov nám priviedla deväť malých mláďat. Je to skvelá kvočka a starostlivá matka.

Aká je morka bronzová?

Štandardné morky sú ideálnym plemenom pre malochovy. Ideálny je chov formou pastvy na väčších zatrávnených výbehoch, kde si morky nájdu potravu samé. Požierajú ulitníky a hmyz, obľubujú pásavku zemiakovú, ktorá tak ako zemiaky rovnako pochádza z Ameriky. Stačí ich málo prikrmovať obilím.

Mimo obdobia rozmnožovania sa zdržuje vo veľkých kŕdľoch. Tok sa začína vo februári, samce typicky hudrujú a šuchoria perie. Samica odchová mláďatá sama. Ochraňuje ich a na noc ich berie pod svoje krídla. Asi po desiatich dňoch, hraduje s nimi na konári stromu. Mláďatá sama vyvodí a zostanú s ňou až do nasledujúcej jari.