Maľba od Veroniky

Vďaka Veronike Altoffovej táto maľba najnovšie skrášľuje vstup do dvora OZ. Krásne zobrazenie našich zvierat, harmóniu prírody a stred maľby - kvet života, ktorý je symbolickým znázornením života samého. Umelecké dielo, ktoré vždy poteší pri vstupe. Veronika ďakujeme!