Jar je tu!

Jar je tu!

Prišla jar, konečne vyšlo slnko a tak sme sa aj my presťahovali z dielne von, do záhrady.
Začali sme jarné upratovanie, spojené s prípravou pôdy na výsadbu, mulčovaním, prvým sadením do pareniska a pikírovaním už vyrastených priesad.

Vysadili sme tiež ďalšie ovocné stromy a kríky drobného ovocia.  Podarilo sa nám umiestniť dva nové barely na zachytávanie dažďovej vody, ktoré sme dostali darom, za čo veľmi pekne ďakujeme! Vyrobili sme im železnú konštrukciu, ktorá má za úlohu vyzdvihnúť ich do výšky a zo starých rýn sme do nich zviedli vodu zo skleníka. Veľká plocha strechy skleníka je zárukou dostatku zachytenej vody pre polievanie a úspory elektrickej energie vynaloženej na chod čerpadla zo studne.