Gesto pre mesto - dajte hlas projektu, ktorý sa vám páči

Oživenie toku rieky Chotina v katastri obce Tovarníky

Hlavnou myšlienkou projektu "Oživenie toku rieky Chotina v katastri obce Tovarníky" je vytvorenie časti náučného chodníka z Topoľčian do Tovarník, ktorý by viedol popri rieke Chotina. V rámci projektu by sme chceli vyčistiť okolie rieky, revitalizovať brehový porast, vysadiť ovocné kríky, osadiť lavičku a informačný panel, zriadiť ukážkový priestor pre chov hospodárskych zvierat. V rámci projektu by bola tiež vyhlásená súťaž pre študentov základných a stredných škôl. Išlo by o vytvorenie maľby na panelovú stenu.