Vyčistime spoločne brehy rieky Chotina a oslávme Svetový deň vtáctva!

2. apríla (v sobotu) spolu s obcou Tovarníky organizujeme Čistenie brehov rieky Chotina. Pozývame všetkých obyvateľov obce Tovarníky, dobrovoľníkov, a všetkých dobrých ľudí, ktorým záleží na čistote a bezpečí okolia v ktorom žijú - pripojte sa k nám a pomôžte nám skvalitniť a ochrániť naše životné prostredie.

Kedy a kde?

Stretneme sa v sobotu, 2. apríla, o 9:00 hodine pred bránou areálu OZ zKRT (bývalý areál školského majetku za Jurki pumpou cez železný most). Vrecia na odpad a jeho likvidáciu zabezpečí obec Tovarníky. Pripravené budeme mať rukavice, potrebné náradie aj chutné občerstvenie z našich produktov.

Spoločnými silami sa pokúsime o vyčistenie nánosov odpadov na brehoch rieky Chotina a v jej blízkom okolí.

Vedeli ste, že 1. apríl je Svetovým dňom vtáctva?

Apríl je totiž mesiac, kedy k nám prilietajú sťahovavé vtáky.

Ornitológovia odhadujú, že na Slovensko priletí každý rok približne 30 miliónov vtákov, z toho asi dve tretiny v apríli. Väčšina vtákov prilieta z Afriky.

K známym poslom jari prilietajúcim na Slovensko v tomto období patria škorce, drozdy, bociany, trasochvosty, škovránky, žltochvosty, ale aj lastovičky, ktoré sú známe svojou vernosťou k hniezdu a veľmi dobrými orientačnými schopnosťami. Sťahovavými vtákmi sú aj orol krikľavý, sokol kopcovitý, včelár lesný, prepelica poľná, slávik, kukučka, alebo dážďovník. Väčšina vtákov prilietava na Slovensko z Afriky, menej z Ázie. Mnohé druhy vtákov počas návratu do svojich hniezd prekonajú každú jar tisícky kilometrov.

K oslave Dňa vtáctva sa môžte pridať i vy. Vyrobením vtáčej búdky, zasadením stromu, aj vyčistením brehov riek a potokov, ktoré sú ich obľúbeným miestom pre život.  Pomôžte nám vytvoriť im bezpečné podmienky pre ich hniezdenie a život na rieke bez odpadkov.

Tešíme sa na vás!