Predchádzanie vzniku odpadov

Predchádzanie vzniku odpadov (nielen) v záhrade

OZ ZKRT a PRIATELIA ZEME - SPZ pre vás organizujú prednášku o využívaní biologických odpadov na záhrade - kompostovaní, vermikompostovaní a využití kompostu s Branislavom Moňokom z Priateľov Zeme - SPZ, spojenú s praktickým workshopom výroby vermikompostérov do záhrady a domácnosti.

Podujatie PREDCHÁDZANIE VZNIKU ODPADOV (NIELEN) V ZÁHRADE sa bude konať 23. a 24. októbra 2015 v Tovarníkoch.

Program:

Piatok, 23. október 2015, o 18:00 hod. (Obecný úrad Tovarníky)
LEKTOR: BRANISLAV MOŇOK, Priatelia Zeme - SPZ
- dopady našej spotreby a dobrovoľná skromnosť
- využívanie biologických odpadov na záhrade - kompostovanie, vermikompostovanie, využitie kompostu

Sobota, 24. október 2015, o 10:00 hod. (areál OZzKRT, Dr. Pantočku č. 25, za pumpou Jurki cez železný most)
PRAKTICKÝ WORKSHOP:
Využívanie biologického odpadu na záhrade (ukážky správneho kompostovania, výroba vermikompostérov do záhrady a do domácnosti)

Priatelia Zeme - SPZ

Priatelia Zeme - SPZ pôsobia od roku 1996 ako neziskové občianske združenie, chrániace životné prostredie, prírodu na Slovensku, aj v európskom kontexte. Zameriavajú sa na 2 témy: minimalizáciu znečisťovania prostredia odpadmi a toxickými látkami. Okrajovo sa venujú aj podpore udržateľných riešení ďalších ekologických problémov a ich ekonomickým a sociálnym súvislostiam. Pracujú na zastavovaní činností škodlivých pre ľudí a prírodu, ale hlavne vytvárajú a realizujú pozitívne udržateľné riešenia v prospech budúcich generácií a ostatných foriem života. Priatelia Zeme - SPZ sú nezávislí na akejkoľvek vláde, strane, politických či skupinových záujmoch.
Branislav Moňok - podpredseda organizácie

Viac o aktivitách Priateľov Zeme - SPZ nájdete na www.priateliazeme.sk/spzwww.facebook.com/priatelia.zeme.spz.